שמורת אירוס הארגמן

 
 

14.3.11 - שמורת אירוס הארגמן.