אנדרטת הנופלים בית ליד

 

14.3.11 - אנדרטת הנופלים בפיגוע בבית ליד